Helhetslösningar inom fiber

Tuna Fiberteknik bygger kompletta fibernät samt utför konsulttjänster inom fiberområdet.

Vår verksamhet är fokuserad på helhetslösningar inom fiberutbyggnad. Vi utför projektering, schaktning, kabelblåsning, fiberinstallation, gps-inmätning och dokumentation.

Vi utför nyckelfärdiga fiberprojekt till bostadsområden, industri och kontor, både i glesbygd och stadsmiljö.