» 2012

Arbetsmiljö

2012-04-17 av

I samarbete med EU genomförde Arbetsmiljöverket besök på 1600 arbetsplatser, bl a hos Tuna Fiberteknik. Vi kan meddela att vi […]


Borlänge Lergärdet

2012-04-16 av

I samarbete med Borlänge Stadsnät bygger vi under våren/sommaren fibernät till ca 60 villor.


Borlänge Storsvängen

2012-04-16 av

I samarbete med Borlänge Stadsnät bygger vi under sommaren/hösten fibernät till ca 60 villor.


Gävle och Sandviken

2012-04-16 av

I samarbete med Tele2 och Gästrike Fastigheter bygger vi under 2012 bredband till mer än 500 lägenheter i Gävle och […]