» 2018

Byafiber

2018-08-14 av

Vi gör nu två totalentreprenader för Ekonomiska föreningar (byafiber).
Rämshyttan
Drygt 50 hus och 3 km schakt. Vi samförlägger även elkabel och […]


Byte av multimode-nät

2018-08-10 av

Vi moderniserar fibernätet till 104 lägenheter för bostadsbolaget Tunabyggen i Borlänge. Det är ett äldre multimode-nät som byts ut mot […]


Avknoppning! Optopro Solutions

2018-08-10 av

Under flera år har vi inom Tuna Fiberteknik arbetat med att ta fram en digital plattform för dokumentation och projektledning […]


Nytt avtal

2018-08-10 av

Under sommaren vann Tuna Fiberteknik en upphandling med Borlänge Energi. Det är ett treårigt avtal som innebär att vi kommer […]


ABB

2018-08-10 av

Efter förra årets lyckade uppdrag för ABB, så fortsätter vi nu att arbeta tillsammans. Det gäller fiberarbeten på Svenska Kraftnäts […]


Vi fortsätter att leverera till Dala Energi

2018-08-10 av

Dala Energi fortsätter att beställa jobb. Efter upphandling står det klart att Tuna Fiberteknik ska utföra 4 st totalentreprenader. Vi […]


Fler fiberprojekt i Borlänge

2018-08-10 av

Vi har nu skrivit kontrakt med Borlänge Energi på två större totalentreprenader. Det gäller nyckelfärdig byggnation av fibernät till områdena […]