ABB

2017-08-11 av

ABB är numera en våra beställare. Det är mycket glädjande och det blir intressant att arbeta med ABB – ett globalt storföretag. Till att börja med ska vi utföra fiberarbeten i samarbete med ABB i Svenska Kraftnäts anläggningar under 2017 och 2018.