» Petri Ruotsalainen

Byafiber

2018-08-14 av

Vi gör nu två totalentreprenader för Ekonomiska föreningar (byafiber).
Rämshyttan
Drygt 50 hus och 3 km schakt. Vi samförlägger även elkabel och […]


Byte av multimode-nät

2018-08-10 av

Vi moderniserar fibernätet till 104 lägenheter för bostadsbolaget Tunabyggen i Borlänge. Det är ett äldre multimode-nät som byts ut mot […]


Avknoppning! Optopro Solutions

2018-08-10 av

Under flera år har vi inom Tuna Fiberteknik arbetat med att ta fram en digital plattform för dokumentation och projektledning […]


Nytt avtal

2018-08-10 av

Under sommaren vann Tuna Fiberteknik en upphandling med Borlänge Energi. Det är ett treårigt avtal som innebär att vi kommer […]


ABB

2018-08-10 av

Efter förra årets lyckade uppdrag för ABB, så fortsätter vi nu att arbeta tillsammans. Det gäller fiberarbeten på Svenska Kraftnäts […]


Vi fortsätter att leverera till Dala Energi

2018-08-10 av

Dala Energi fortsätter att beställa jobb. Efter upphandling står det klart att Tuna Fiberteknik ska utföra 4 st totalentreprenader. Vi […]


Fler fiberprojekt i Borlänge

2018-08-10 av

Vi har nu skrivit kontrakt med Borlänge Energi på två större totalentreprenader. Det gäller nyckelfärdig byggnation av fibernät till områdena […]


Dala Energi

2017-11-21 av

Vi utför tre projekt på totalentreprenad åt Dala Energi. Fiber till villor i Djura, Bodarna och Bröttjärna. Sammanlagt 230 hushåll.


ABB

2017-08-11 av

ABB är numera en våra beställare. Det är mycket glädjande och det blir intressant att arbeta med ABB – ett […]


Borlänge Energi

2017-06-2 av

Vi har fått i uppdrag att göra fiberutbyggnad för Borlänge Energi i fyra områden 2017:
Sör Amsberg
Romme/Rommeholen
Åselby Östra
Gylle
Uppdragen görs på totalentreprenad […]