Avknoppning! Optopro Solutions

2018-08-10 av

Under flera år har vi inom Tuna Fiberteknik arbetat med att ta fram en digital plattform för dokumentation och projektledning i fiberbyggprojekt. Vi tröttnade helt enkelt på regnblöta papperskartor och bristfällig fältdokumentation. Mjukvaran har blivit en succé och har även fångat internationellt intresse. Mjukvaran kallar vi Optopro och hela den verksamheten har nu lagts i ett nytt bolag- Optopro Solutions AB.

Optopro används nu som IT-stöd i fiberprojekt i flera länder.

Länk till Optopro Solutions