Borlänge Energi

2017-06-02 av

Vi har fått i uppdrag att göra fiberutbyggnad för Borlänge Energi i fyra områden 2017:
Sör Amsberg
Romme/Rommeholen
Åselby Östra
Gylle

Uppdragen görs på totalentreprenad och vi ansvar för projektering, information, hembesök, schaktning, fiberarbete, installation och dokumentation. Fiberanslutningarna beräknas vara klara sista november 2017.