Burhagen Säter

2015-05-26 av

Vi gör totalentreprenad på fiberanslutning ca 170 villor i Burhagen Säter. Beställare är Dala Energi Fibernät AB. Grävstart 1:a juni. De boende kommer att informeras via brev och vi kommer även att ha informationsträffar ute i området.

Antal anslutningar har under projektet nästan fördubblats. Vi beräknar ändå att göra klart alla anslutningar 2015.