Byafiber Jälkarbyn

2017-01-16 av

Jälkarbyns fiber i Hedemora kommun har beställt totalentreprenad för byggnation av fibernät för ca 100 villor. Projektering sker under vintern. Beräknad grävstart våren 2017.