Byafiber

2018-08-14 av

Vi gör nu två totalentreprenader för Ekonomiska föreningar (byafiber).

Rämshyttan
Drygt 50 hus och 3 km schakt. Vi samförlägger även elkabel och belysningskabel för Borlänge Energi.

Östra Gustafs Säter/Borlänge
Vi ansluter ca 200 hus och schaktar/plöjer 36 km.