Byte av multimode-nät

2018-08-10 av

Vi moderniserar fibernätet till 104 lägenheter för bostadsbolaget Tunabyggen i Borlänge. Det är ett äldre multimode-nät som byts ut mot den modernare varianten singelmode.