Falu Energi och Vatten

2016-04-21 av

Vi utför byggnation av fibernät för ca 170 villor i området Källviken. Beställare är Falu Energi och Vatten. I uppdraget ingår schaktning, fiberinstallation samt kundinformation. Arbetet startar i april 2016.