Falu Energi & Vatten

2017-06-02 av

Vi har fått i uppdrag att göra fiberutbyggnad i områdena Hosjöholmen, Backberget, Hosjöstrand samt Digertäktsvägen m fl gator.
Schaktning och fiberarbete kommer att pågå under hela 2017. Uppdragen görs på totalentreprenad och vi har hand om projektering, information, hembesök, schaktning, fiberarbete, installationer och dokumentation.