Fler fiberprojekt i Borlänge

2018-08-10 av

Vi har nu skrivit kontrakt med Borlänge Energi på två större totalentreprenader. Det gäller nyckelfärdig byggnation av fibernät till områdena Sunnanö och Medväga-Bomsarvet-Övermora m fl. Det är rejält med schaktning som ska göras – 25 km.