Gruvby/Naglarby

2017-04-19 av

Vi gör fiberutbyggnad till ca 100 hushåll för Dala Energi i området Gruvby/Naglarby. Projektet görs på totalentreprenad och vi ansvarar för helheten i form av tillståndsärenden, projektering, hembesök, kundinformation, schaktning, blåsning, fiberinstallation och dokumentation. Byggtid april-oktober.