Kvalitetspolicy

För oss är det viktigt att våra kunder är nöjda. I fiberteknikbranschen krävs stor noggrannhet i installationer samt ordning och reda på dokumentation. Vi vill också utvecklas som företag. Därför är kvalitetsarbete viktigt för oss.

Kundfokus

Vi är direkt beroende av våra kunder. Våra kunder ska kunna känna sig trygga med oss som partner under hela processen från anbud till färdigt projekt. Vi tror på samarbete och nöjda kunder.

Medarbetare

Vår organisation ska vara tydlig i rollerna och all personal ska känna ett engagemang över att leverera god kvalitet.
Yrkesstolthet är viktigt för oss.

Vi vill utvecklas

Vi har som vision att ständigt förbättra kvaliteten på levererade installationer och projekt. Vi siktar mot en certifiering enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001.