Mora By Gustafs

2015-09-29 av

Totalentreprenad för Dala Energi Fibernät i Mora By Gustafs. Projektering, schaktning och fiberinstallation. Projektet startade i oktober 2015 och färdigställs 2016. Ca 250 anslutningar ska installeras eller förberedas.