Ny arbetsledare

2015-02-24 av

För att stärka upp inför kommande totalentreprenader välkomnar vi Calle Lindroth. Calle har genuin erfarenhet av projekt och företagande. Calle ansluter till oss under våren.