Samuelsdal Falu Energi

2016-10-14 av

Falu Energi och Vatten har beställt fiberanslutning till ca 100 villor i Samuelsdal. Schaktning pågår. Leverans av fiber till villorna beräknas till december 2016.