Säter

2015-02-24 av

Nu pågår fiberinstallation i hyreshus i Säter. Beställare är Säterbostäder samt Säters kommun.