Verksamhet

Tuna Fiberteknik bygger kompletta fibernät samt erbjuder konsulttjänster inom fiberområdet. Vår verksamhet är fokuserad på helhetslösningar inom fiberutbyggnad.

Vi utför projektering, schaktning, kabelblåsning, fiberinstallation gps-inmätning och dokumentation.

Projekt

Uppdrag

Konsultuppdrag

Mätuppdrag