Vi fortsätter att leverera till Dala Energi

2018-08-10 av

Dala Energi fortsätter att beställa jobb. Efter upphandling står det klart att Tuna Fiberteknik ska utföra 4 st totalentreprenader. Vi kommer att bygga nyckelfärdiga fibernät som ska ansluta ca 150 villor i områdena Bispbergshyttan, Arkhyttan, Dahlanders väg samt Våbäck. Ca 20 km ska schaktas och ca 45 km fiberkabel ska förläggas.